This document was taken from the La-briut.org.il website.
Use your browser's Print command to print this page.


למפרסמים

הפרסום באתר "לה-בריאות" מגיע אל קהל-יעד ממוקד בהתאם לנושא הדף או המדור.

מדיניות הפירסום

"לה בריאות" תפרסם שירותים ומוצרים הרלוונטיים לתכני האתר. תעריפי הפירסום נקבעים בהתאמה לכל מפרסם, לאופן ולמשך הפירסום. הנהלת האגודה שומרת לה את הזכות לקבל או לדחות בקשות לפרסומת בהתאם לשיקול דעתה.

אפשרויות הפרסום

באנר מרובע 100:100 פיקסל עם קישור לדף פרסומי או קישור לאתר שלכם:

באנר ארוך 400:100 פיקסל עם קישור לדף פרסומי או קישור לאתר שלכם:

לפרטים נוספים כתבו אלינו

החלפת קישורים

אפשר לשלוח אלינו הצעות להחלפת קישורים עם אתרים רלוונטיים. אנו ב"לה-בריאות" מעדיפות להחליף קישורים עם אתרים איכותיים המקיימים עקרונות אלה:

 • תוכן האתר מבטא כבוד לזולת ללא הבדל גזע דת גיל ומגדר ונמנע מפורנוגרפיה, לשון גסה או הסתה נגד קבוצות או יחידים.
 • האתר מתחייב לכבד את הפרטיות והסודיות של הגולשים.
 • האתר מאפשר לגולש/ת לדעת מי בעלי האתר ומי המממנים או נותני החסות.
 • האתר מאפשר לגולש/ת להבחין בין פירסומת לתוכן
  הכותבים באתר הם בעלי מקצוע שהוסמכו בתחום עליו הם כותבים.
 • האתר מכבד זכויות יוצרים.
 • בתוכן האתר נעשה שימוש במונחים המכבדים את האישה בכל שלבי חייה, למשל "גיל המעבר" ולא "בלות" או "מנופאוזה" ולא "חדלון ווסת".

  להצעת החלפת קישורים כתבו אלינו

 • La-briut.org.il כל הזכוייות שמורות.

  לחצו כאן בכדי לחזור לכתבה.

  .