This document was taken from the La-briut.org.il website.
Use your browser's Print command to print this page.


הרחבת כליות העובר וירך קטנה - האם יש צורך בבדיקת מי שפיר?

שאלה:
אני בת 23 בחודש השישי ויש לי בת. תוצאות חלבון עוברי יצאו 1:3900 ושקיפות עורפית יצא 1:7000. עשיתי סקירת מערכות לפני שבועיים ששם התגלה הרחבת כליות של העובר, כליה אחת 7 מ"מ וכליה שניה 5.5 מ"מ. בנוסף ירך קטנה בשבוע. הופניתי ליעוץ גנטי ששם הופניתי למי שפיר. שאלתי היא: האם כדאי לעשות מי שפיר בהתחשב שהבדיקות תקינות ואין במשפחתי או במשפחת בעלי תסמונת דאון, ובעלי אינו נושא טאי זקס.

המשיב: ד"ר דוד מנקוטה רופא בכיר, מחלקת נשים ויולדות הדסה עין כרם
המרכז לבריאות האישה ע"ש פטרישיה וראסל פליישמן, הדסה

בהחלט בדיקות הדם מרגיעות. אך המימצאים בעל קול מחשידים. לגבי דיקור מי השפיר קשה יהיה למצוא בעל מקצוע שאחרי שהמכון הגנטי המליץ לך לבצע דיקור יאמר לך רק דברים מרגיעים וימליץ שלא לבצע.
ניתן לבצע חישוב משוער של הסיכון ולהשאיר לך את ההחלטה.


Copyright © כל הזכויות שמורות להדסה


La-briut.org.il כל הזכוייות שמורות.

לחצו כאן בכדי לחזור לכתבה.

.