This document was taken from the La-briut.org.il website.
Use your browser's Print command to print this page.


בשורה לנשים הסובלות משרירנים (מיומות) - "ניתוח ללא ניתוח"

בשורה לנשים הסובלות משרירנים (מיומות) ברחמן ועליהן להסירם: שיטה המאפשרת טיפול בשרירנים ללא צורך בביצוע פעולות כירורגיות כמו פתיחת חלל הבטן. הטיפול החדשני אשר פותח ע"י חברת אינסייטק הוא בבחינת 'ניתוח ללא ניתוח',ומתבצע ע"י שימוש באולטרא סאונד ממוקד השולח גלי קול אל השרירן אשר הורסים אותו. מרכזים רפואיים גדולים ומובילים בעולם כבר אימצו שיטת טיפול זו. בארץ, מתבצעת השיטה במרכז הרפואי ע"ש "שיבא-תל- השומר". האפשרות החדשה לטיפול, מוצגת בכתבה הבאה...

בול פגיעה

כיצד פועלת השיטה?

האם הטיפול כרוך באשפוז?


La-briut.org.il כל הזכוייות שמורות.

לחצו כאן בכדי לחזור לכתבה.

.