בריאות הנשים בישראל
מדיניות בריאות
שירותי בריאות לנשים
נערות
גינקולוגיה
הריון ולידה
פוריות
אמצע החיים
נשים מעל שישים
בריאות הלב
בריאות הנפש
בריאות העצם
בריאות השד
בריאות בעבודה
בריאות השלפוחית
רפואה משלימה
נשים עם מוגבלויות
איכות הסביבה ובריאותך
דימוי הגוף
מחקר
ספרים
קישורים
שאלות ותשובות
גיליונות אלקטרונים
אירועים ופעילויות
אורח חיים בריא
אמצעי מניעה

שלח הכתבה לחבר   |   גירסה להדפסה   |   למעבד תמלילים

תקציר חוק זכויות החולה

באדיבות "קרן ברנדה" לזכרה של ברנדה קאופמן-ברמן ז"ל

חוק זכויות החולה הועבר בכנסת במאי 1996 (ספר החוקים, 5756, עמוד 327)

נאמר ומוצהר בפיסקה הראשונה כדלקמן:

1. מטרת החוק לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי, ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.3. א. הזכות לקבל טיפול רפואי נתונה לכל נזקק ללא אפליה. הטיפול ינתן בהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל.


ב. במצב חירום רפואי, יקבל הנזקק טיפול רפואי ללא כל התניה.

5. החולה זכאי לקבל טיפול רפואי ברמה מקצועית נאותה וביחס אנושי הולם תוך כיבוד ושמירת הפרטיות.


6. א. החולה זכאי לקבלת מידע בדבר שמו ותפקידו של כל אדם המטפל בו.

7. החולה זכאי לבקש חוות דעת רפואית נוספת. המטפל ו.או המוסד הרפואי יסייעו לחולה במימוש זכות זו.

8. החולה העובר ממטפל או ממוסד רפואי אחד למשנהו, זכאי לשיתוף פעולה בין המטפלים והמוסדות הרפואיים להבטחת המשך טיפול נאות.

13. א. הטיפול הרפואי יינתן אך ורק לאחר הסכמת החולה. במקרה והחולה מתנגד או אינו במצב להסכים, רשאי המטפל לתת את הטיפול הדרוש, זאת לאחר אישור ועדת האתיקה במוסד הרפואי.


13. ב. החולה זכאי לקבל את כל המידע הקשור לאבחנה, למהות הטיפול במוצע, לסיכויי הצלחת הטיפול, לסיכונים ולטיפולים חלופיים.

18. א. החולה זכאי לקבל מידע מהתיק הרפואי לרבות העתקי מסמכים המתייחסים אליו.

ג. המטפל רשאי להחליט שלא למדור לחולה מידע רפואי אם הדבר עלול להזיק או לסכן את החולה. המטפל חייב לקבל אישור לכך מועדת האתיקה.

19. ב. מידע אודות החולה והטיפול בו ישמר בסודיות, אלא אם החולה חתם על טופס שחרור מידע.

21. כדי לפקח על ביצוע החוק ולהבטיח את איכות הטיפול הרפואי ישנה:

1. ועדת בדיקת תלונות. הועדה תמסור את החלטותיה למתלונן, אך הפרוטוקול המפורט יישאר חסוי. רק פסיקת בית המשפט תאפשר מסירתו למתלונן.

22. ב. ועדת בקרה ואיכות - תוכן הדיונים וההחלטות יתועדו בתיק הרפואי.

ועדת האתיקה - כוללת חמישה חברים הממונים ע"י מנכ"ל משרד הבריאות. בראש הועדה יכהן משפטן הכשיר לשמש שופט בית משפט מחוזי, שני רופאים מומחים, פסיכולוג או עובד סוציאלי ונציג ציבור או איש דת.

25. בכל מוסד רפואי ימונה עובד כאחראי לזכויות החולים וידאג ליידע ולהדריך את סגל העובדים ואת החולים בכל הנוגע להוראה זו.


הזיני כתובת אימייל וקבלי מאיתנו עדכונים שוטפים
הצטרפי אלינו, זה פשוט.
תמורת מאה ש"ח בלבד תקבלי מנוי לידיעון הרבעוני של האגודה, הנחות והטבות נוספות.