בריאות הנשים בישראל
מדיניות בריאות
שירותי בריאות לנשים
נערות
גינקולוגיה
הריון ולידה
פוריות
אמצע החיים
נשים מעל שישים
בריאות הלב
בריאות הנפש
בריאות העצם
בריאות השד
בריאות בעבודה
בריאות השלפוחית
רפואה משלימה
נשים עם מוגבלויות
איכות הסביבה ובריאותך
דימוי הגוף
מחקר
ספרים
קישורים
שאלות ותשובות
גיליונות אלקטרונים
אירועים ופעילויות
אורח חיים בריא
אמצעי מניעה

שלח הכתבה לחבר   |   גירסה להדפסה   |   למעבד תמלילים

ביטוח סיעוד

מתוך חוברת המוסד לביטוח לאומי, מעודכן לפברואר 2001

חוק ביטוח סיעוד

מאפריל 1988 מפעיל המוסד לביטוח לאומי, בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות וקופות החולים, את חוק ביטוח סיעוד.

על פי החוק ניתנת גמלת סיעוד למבוטחים זכאים - גברים בני 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה - שגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

מהי גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד היא גימלת שירותים. לזכאי לגימלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית, ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו.


חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד, ואלה הם:

1. הוא תושב ישראל שמלאו לו 65 שנים/היא תושבת ישראל שמלאו לה 60 שנים.
2. הוא או היא גרים בקהילה ולא במוסד
3. מי שמאושפז בבית חולים, וכן מי שנמצא בבית אבות במחלקה סיעודית, תשושי נפש או תשושים, לא יהיו זכאים לגימלה.
4. הכנסותיו אינן עולות על הסכום הקבוע בתקנות (ליחיד - סכום השכר הממוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי כפול 1.5 לזוג הסכום כפול 2.25.
5. הוא אינו מקבל קיצבה לשירותים (קיצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גימלה שכזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).
6. הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכיו"ב). או הוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבם אותו.
7. הערה: את מידת תלותו של המבוטח בעזרת הזולת וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע המוסד לביטוח לאומי על פי הערכתה של אחות שירותי הבריאות הממלכתיים).

שיעורי הגימלה

שיעורי הגמלה שהמוסד לביטוח לאומי משלם בעד שירותי הסיעוד נקבע לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או לפי מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

א. מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום-יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגימלה מלאה בעד שירותי סיעוד, ששיעורה כ- 37.5% מן השכר הממוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי.

ב. מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום-יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגימלה חלקית בעד שירותי סיעוד, ששיעורה כ- 25% מן השכר הממוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי.

אילו שירותים יינתנו לזכאי לגימלת סיעוד?

על פי חוק ביטוח סיעוד יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד שירותים שיש בהם כדי לעזור לו עזרה ישירה בפעולות היום יום ובניהול משק הבית, ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו - והכל לפי צרכי המבוטח.

ואלה השירותים שמתוכם ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

 • עזרה של מטפלת בבית המבוטח טיפול במרכז יום לקשישים
 • אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים
 • משדר מצוקה
 • שירותי מכבסה

  השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

  לא יינתנו שירותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי במבוטח, או שירותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכיו"ב.
 • אופן הגשת התביעה

  כדי לקבל גמלת סיעוד, יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולמסור אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים או לשלוח בדואר (טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי). המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות או מעובדי תחנת הייעוץ לקשיש ולגמלאי שבסניף המוסד לביטוח לאומי.

  בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ואל הטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.

  את התביעה לגמלת סיעוד יכול להגיש גם אדם המייצג את המבוטח, כגון בן משפחה, אפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות.

  איך נקבעת הזכאות לגמלת הסיעוד?

  לאחר שתתקבל התביעה לגמלת הסיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על ארבעת התנאים הראשונים האמורים בפרק "מי זכאי לגמלת סיעוד" תבקר אחות שירותי הבריאות הממלכתיים בבית המבוטח ותבדוק מה מידת תלותו בעזרת הזולת, או מה מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

  על פי תוצאות הבדיקה של האחות יחליט המוסד לביטוח לאמי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, יקבע את שיעור הגימלה ואת תקופת הזכאות. במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גימלת סיעוד לתקופה זמנית.

  אם המבוטח אינו עונה על ארבעת התנאים האלה, יודיע המוסד לביטוח לאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה שאי לערער על ההחלטה הזאת.

  איך מתאימים וקובעים את שירותי הסיעוד?

  הועדה המקומית (עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי) היא שתקבע אילו שירותים יינתנו לזכאי לגימלת סיעוד ומי יתן לו אותם - והכל על פי שיעור הגימלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים במבוטח (העובד הסומיאלי והאחות).

  כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים למבוטח ולבני משפחתו, ומי יטפל בו, יבקרו בבית המבוטח עובד סוציאלי וטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים. את שירותי הסיעוד יספקו חברות ורגונים שהוכרו כנותני שירותים.

  הודעה על הזכאות לגימלה

  המבוטח יקבל הודעה בכתב על זאותו לגמלת סיעוד. להודעה תצורף חוברת על סל השירותים ורשימה של נותני שירותים ביזורו.

  בדיקה מחודשת

  הזכאות לגימלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות. מזמן לזמן יבדוק המוסד לביטוח לאומי את מצבו של המבוטח, את זכותו להוסיף ולקבל גמלת סיעוד ואת שיעור הגימלה המגיעה לו.

  אם החמיר מצבו של המבוטח, רשאים גם הוא ומשפחתו לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת.

  ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי ועל החלטות הועדה המקומית.

  הערעור יוגש בפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 6 חדשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי על ההחלטה.

  גם בן משפחה של המבוטח או האפוטרופוס שלו רשאים למסור את הערעור. על החלטת הוועדה המקומית המקצועית לענייני הסיעוד בדבר השירותים ונותניהם אפשר לערוך לפני ועדה לעררים. את הערר יש למסוד לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה הכתובה על ההחלטה.


  הזיני כתובת אימייל וקבלי מאיתנו עדכונים שוטפים
  הצטרפי אלינו, זה פשוט.
  תמורת מאה ש"ח בלבד תקבלי מנוי לידיעון הרבעוני של האגודה, הנחות והטבות נוספות.