בריאות הנשים בישראל
מדיניות בריאות
שירותי בריאות לנשים
נערות
גינקולוגיה
הריון ולידה
פוריות
אמצע החיים
נשים מעל שישים
בריאות הלב
בריאות הנפש
בריאות העצם
בריאות השד
בריאות בעבודה
בריאות השלפוחית
רפואה משלימה
נשים עם מוגבלויות
איכות הסביבה ובריאותך
דימוי הגוף
מחקר
ספרים
קישורים
שאלות ותשובות
גיליונות אלקטרונים
אירועים ופעילויות
אורח חיים בריא
אמצעי מניעה

שלח הכתבה לחבר   |   גירסה להדפסה   |   למעבד תמלילים

השימוש באמצעי מניעה בישראל

ד"ר רינה דגני, מנכ"ל מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה הוצג בכנסת ישראל 19.5.03

כל המידע במצגת זו מבוסס על סקרים שנערכו על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה בשנה וחצי האחרונות.
הסקרים נערכו בשיטות מגוונות, טלפוני ופנים אל פנים.
מדגם הגברים כלל כ-1,000 מרואינים, מדגמי הנשים כללו 1,000 500 ו- 350 נשים בכל סקר.

שיעורי השימוש באמצעי מניעה כלשהו - סה"כ בקרב בנות 25-44

כ- 38% מקרב בנות 17 – 44 במגזר היהודי משתמשות באמצעי מניעה כלשהו. כלומר, גודל שוק המשתמשות במגזר היהודי בלבד הינו כ- 400,000 נשים.
בקרב בנות 17-44 שאינן רוצות ללדת או אין להן בן זוג, שיעור שאינן משתמשות באמצעי מניעה גבוה, כ 20% - 25%.

סיבות לאי-שימוש באמצעי מניעה בקרב בנות 17 - 44

סוג אמצעי מניעה בו משתמשות בנות 25 - 44

אמצעי המניעה הנפוץ ביותר הוא הגלולה, בקרב בנות 25-44.
בשכבת הגיל היותר צעירה, 17-25, שעור המשתמשים בקונדום גבוה יותר, והוא גבוה יותר מאשר השימוש בהתקן התוך-רחמי.

מאפייני המשתמשות באמצעי מניעה על פי רמת הדתיות

ככל שרמת הדתיות עולה, שיעור השימוש באמצעי מניעה קטן.

מאפייני המשתמשות באמצעי מניעה על פי רמת ההכנסה

ככל שרמת ההכנסה עולה, שיעור המשתמשות באמצעי המניעה עולה גם הוא.

מאפייני המשתמשות בגלולות על פי קבוצת גיל

בנות בקבוצת גיל 21-24 הן המשתמשות הכבדות ביותר בגלולה (58% שימוש).

גורמים לבחירת אמצעי מניעה

כל אישה בוחרת כאמצעי מניעה את מה שהיא מאמינה שהוא המגן הטוב ביותר מפני הריון (70%), בנוסף חשובה תפיסת הבריאות הקשורה בגלולות (45%).

סיבות להעדפת גלולה על פני אמצעי מניעה אחר

שיעור השימוש בקונדומים
גברים לעומת נשים ביחסי מין מזדמנים

שיעורי השימוש של גברים בקונדום פוחתים עם העלייה בגיל ועולים עם העלייה ברמת ההשכלה.

מקורות מידע על אמצעי מניעה

74% מהנשים נוהגות להתייעץ עם הזולת בנושא אמצעי מניעה. רובן (60%) פונות לרופא.

תדמית המחיר של גלולות
נשים סבורות שחפיסת גלולות עולה 32 ₪ וגברים – 38 ש"ח.
60% מהנשים ו- 73% מהגברים לא ידעו לאמוד.

תדמית מחיר הקונדומים
גברים ונשים: מחיר חפיסה 26 ש"ח.
80% מהנשים ו- 53% מהגברים לא ידעו לאמוד.

תפיסת המחיר
לדעת 30% מהנשים, עלות של 30 ₪ לחפיסת גלולות היא גבוהה. לדעת 25% מהגברים והנשים, עלות של 25 ₪ ל–12 קונדומים, גבוהה.

מסקנות
1. בישראל של שנות האלפיים עדיין קיימת קבוצה גדולה של נשים שאינן משתמשות באמצעי מניעה והן זקוקות לו, כיוון שהן מקיימות יחסי מין לפחות בתדירות מסוימת.

2. שיעורי השימוש בקונדומים נמוך, שיעור יחסית גבוה מהנשים והגברים המקיימים יחסי מין מזדמנים אינם משתמשים בקונדום, עדיין משתמשים בשיטת "סמוך" על בן הזוג ש"מכירים".

3. העול של ההגנה ביחסי מין מזדמנים מט\וטל כנראה יותר על האישה מאשר על הגבר.

4. לרופא תפקיד חשוב מאוד בקידום השימוש באמצעי מניעה, בקרב רוב שכבות הגיל ובעיקר אצל הצעירות, חשוב להכשיר יותר רופאים ליידע את הנשים, לבחור את גלולה הנכונה, לערוך בדיקות מתאימות וכו'.

5. למרות שעלות אמצעי המניעה אינה גבוהה,יש מקום לשקול להעניק אותם חינם לשכבות מסוימות באוכלוסייה, לפי קריטריונים.

6. להגדיל מקורות מידע לציבור כולל מידע באמצעות האינטרנט, שחשיבותו תלך ותגבר בשנים הקרובות.


הזיני כתובת אימייל וקבלי מאיתנו עדכונים שוטפים
הצטרפי אלינו, זה פשוט.
תמורת מאה ש"ח בלבד תקבלי מנוי לידיעון הרבעוני של האגודה, הנחות והטבות נוספות.